Tag Archives: opiskelu

Oppimisen innostus

Maanantai oli taas erityinen päivä: uudet opiskelijat tulivat. Ovat aina vain nuorempia, tai ainakin näyttävät siltä. Snellmanian suuren luentosalin ovella oli kunnia tervehtiä ja kätellä, kun useampi sata tuoretta UEF-opiskelijaa astui sisälle. Iloisin, muutama jännittynein ilmein opiskelijat vastasivat tervehdykseen. Itse välillä oikein herkistyin, kun ajattelin nuorten elämänvaihetta. Tulevat vuodet yhdessä, tutustuen uusiin ystäviin ja nauttien hienoista kokemuksista. Itsekin sen aikanaan koin. Maailma oli auki ja kaikki mahdollista, kunhan uskoa vain aina riitti. Ensimmäiset hetket uudessa ylipistossa saavat toki monet varovaiseksi, tutustutaan, mutta rauhassa. Jo ensi silmäyksellä alkoi hahmottaa eräitä tulevia porukan johtajia. Myös jokusen, jolla edellinen ilta painoi vielä silmää. On opiskelu muutakin kuin koulun käyntiä. Omat muistot palaavat…

Nuoria kun katsoi, oli pakko ääneenkin todeta, ettei yliopistoa ole ilman heitä. Siksi opiskelijoiden tulee olla erityishuomion ja huolenpidon alla, ensi metreistä viimeiseen opintopisteeseen. Tätä varmasti nykynuoret ovat myös oppineet vaatimaan. Vanhat keinot ja menetelmät eivät riitä, eivät he halua astua ajassa taaksepäin. Opetusohjelmien ja oppimismenetelmien on kehityttävä tähän päivään, niiden on sovittava nuorten maailmaan. Muuten motivaatio hukkuu ja se näkyy 55 op-suorittajien tai opintonsa kokonaan kesken lopettavien määrässä. Pidetään tiukasti kiinni jokaisesta uudesta opiskelijasta. Tässä tarvitaan työtä ja uutta ajattelua, meillä kun luonnontieteissä on lisähaasteena myös kahden kampuksen kustannustehokas opetus.

Luonnontieteiden opiskelu on työlästä, opintopisteet on ansaittava ankarasti ponnistellen. Tämä on fakta, olivatpa mitkä opetusmenetelmät tahansa käytössä. Kokemus voi tulla monelle yllätyksenä, oikotietä onneen kun ei ole. Se innostus mikä näkyi nuorten silmissä kyllä kannustaa heitä eteenpäin. Puhutaan nuorten kanssa samaa kieltä, osallistetaan heidät ja annetaan heille vastuuta oppimisessa. Uskon, että ovat sen arvoisia. Tunnistetaan siten kohdejoukkomme oikealla tavalla. Olkoot opiskelijat keskiössä, uudet opetustavat, sähköiset opetusvälineet varmasti auttavat.

Toivotan menestystä kaikille uusille opiskelijoille. Toivottavasti UEFista tulee teille rakas opinahjo.

JurvelinJukkaJukka Jurvelin
dekaani, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Tukeeko opintotuen muutos yhteiskunnan tavoitteita?

Opintotukijärjestelmään on tulossa muutos 1.8.2016 alkaen. Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon, hän ei voi saada opintotukea toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Rajoitus koskee opintoja, joissa opiskelupaikka on otettu vastaan syyslukukaudella 2016 tai sen jälkeen alkavassa koulutuksessa.

Niin, en kyllä täysin tavoita tämän muutoksen järkevyyttä. Itsekin uran suuntaa elämäni aikana useasti muuttaneena ihmettelen, kuinka voidaan olettaa kaikkien nuorten tietävän parinkymmenen ikävuoden tienoilla koko loppuelämänsä suunnan ja koulutustarpeen. Tavoite on tietysti taustalla hyvä, tehostaa opiskelua ja alentaa kustannuksia, mutta kokonaisvaikutusten arvio vaikuttaa lyhytnäköiseltä.

Negatiivisina seurauksina tästä voivat olla mm. opintolainojen oton kasvu ja valmistuttua mahdolliset lainan takaisinmaksun maksuvaikeudet, jos ei työllistykään, opintotukien nostamattomuus, jos ala ei tunnu omalta, sekä opiskeluaikaisen työssäkäynnin lisääntyminen ja opintoaikojen venyminen, jotta opintotukea ei tarvitsisi epävarmoissa tilanteessa käyttää. Lopputulema voi siis olla jopa päinvastainen, kuin mitä uudistuksella tavoiteltiin.

Kovin harva pääsee opiskelemaan suoraan unelma-ammattiinsa, jossa pysyy kuin tatti eläkkeelle saakka. Ajatus ei kuulosta minusta lainkaan tähän jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön sopivalta. Tämä yhteiskunta kuitenkin nousee tai kaatuu kansalaisten yleisen koulutustason ja monipuolisen osaamisen kautta.

meriläinen tuomo-100x130Tuomo Meriläinen