Ympäristönmuutos ja UEF 

Lokakuussa 2018 julkistettiin uusin YK:n alaisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti, joka kertoo karua kieltään ilmaston ja ympäristön muutoksesta, sen nopeudesta ja vaikutuksista. Kenties tärkein viesti raportissa oli se, että konkreettisten tekojen aika on oikeasti nyt. Lämpötilan nousu on saatava pysähtymään 1,5 asteeseen. Kahden asteen lämpötilan nousu johtaisi esim. Pohjoisella Jäämerellä keskimäärin yhteen jäättömään kesään kerran kymmenessä vuodessa. Vaikutukset olisivat katastrofaaliset. 

Yleinen argumentti on, ettei yksittäisen pienen toimijan tai maan – kuten Suomen – toimilla ole mitään merkitystä maapallon lämpenemisen kokonaisuuden kanssa. Periaatteessa näin onkin, mutta käytännössä esimerkin antaminen ja tietoisuuden levittäminen globaalista ongelmasta ei saa mitenkään muuten vauhtia, kuin yksittäisten konkreettisten tekojen kautta. Nämä teot yleisen tietoisuuden tason nousun kautta leviävät yhä laajemmalle ja vaikuttavat siten yleiseen käyttäytymiseen. 

Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys on UEFin strategian yksi neljästä globaalista haasteesta. Meidän täytyy konkretisoida välittömästi lisätoimia, joilla yliopistona reagoimme ilmastonmuutokseen. Nämä toimet täytyy tehdä näkyväksi. Tämä on mielestäni tärkeä osa brändiämme ja sitä, kuinka haluamme profiloitua ulospäin kansallisesti ja kansainvälisesti. Tähän tarvitsemme myös yhteistyökumppaneidemme toimia. Valmistelu toimista on nyt aloitettu vauhdilla ja niistä tullaan keskustelemaan mm. yliopiston johdossa. Jokainen henkilökuntaan kuuluva ja opiskelija voi osallistua näihin talkoisiin ideoimalla ja antamalla vinkkejä, kuinka omalta osaltamme olemme pelastamassa maapallomme tulevaisuutta ei pelkästään lapsillemme, vaan jo nyt meille kaikille. 

Tuomo Meriläinen
hallintojohtaja

 

2 Replies to “Ympäristönmuutos ja UEF ”

  1. 1) UEF on yliopisto. Sillä ei siis ole muita missioita kuin tiede. Tiede noudattaa vain rationaalista logiikkaa eikä mitään huolia eikä uskomuksia eikä ideologioita. Siten kannattaa pohtia, mikä asema tällaisella huolella voi olla yliopistossa.
    2) Tässä hössötyksessä kukaan ei ole minulle kertonut enkä ole edes itse saanut selvää, mikä on ihan lopullinen ongelma. Siis jos ilmasto lämpiää, korallit kuolevat, vedenpinta nousee ja napaketut häviävät (Suomesta). Suomeen tulee paljon uusia lajeja ja koralliriuttojen häviäminen vähentää ravintoresursseja ja siten populaatiota. Veden pinnan nousu hävittää joitakin nykyisiä asuinpaikkoja. Maapallon historiassa tällaisia muutoksia on kuitenkin tapahtunut aiemminkin. Jotenkin tuntuu, että hössötyksen ydin on nykyisten ihmisten historiattomuus: uskotaan, että tämä meidän maailma on kaiken huippu ja olemme kuolemattomia ja tämä pitää säilyä. Ei se säily kuitenkaan mitenkään… ei vaikka kuinka yritettäisiin. Siksi tällaisen tuskan kylväminen kaikissa tiedotusvälineissä saattaa masentaa heikoimpia, kun he eivät voi mitään. Minua tämä vain ärsyttää. Siksi alankin jatkossa säännöllisesti alkaa luennot sanomalla, että tässä luennossa ei oteta huomioon kestävää kehitystä eikä kenenkään muunkaan uskovaisen tunteita.

  2. Arvoisa Jukka Korpela, sinä sen sanoit: Yliopiston missio on tiede. Mitä tämä tarkoittaa?

    Yliopistolaki linjaa näin: “Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.”

    Mitä taas ovat sivistys, isänmaan ja ihmiskunnan palveleminen, yhteiskunnallinen vaikuttavuus? Yhden vastauksen antaa Suomen perustuslaki, jonka mukaan “vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.”

    Monille tämä on enemmän kuin hössötystä. Mutta mikä sitten on lopullinen ongelma? Tämän kysymyksen filosofinen, semanttinen, emotionaalinen ja eksistentiaalinen syvyys on huimaava. Ehkä annoit jo yhden hyvän vastauksen: “Minua tämä vain ärsyttää.” Vanhastaan ihmiset ovat pitäneet ongelmina ainakin kärsimystä ja kuolemaa, niiden kokemista, näkemistä ja aiheuttamista. Kyllä minuakin joskus ärsyttää, mutta kilvoittelen kunnioittaakseni uskovaisten ja kieltäjien tunteita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.