Oppimisen avoimuus

Yliopistot kehittävät innolla oppimisympäristöjään. Näin tehtiin myös edellisellä työmaallani, missä viihtyvyyden lisäämiseksi purettiin joidenkin luokkahuoneiden käytävän puoleisia elementtiseiniä ja korvattiin ne lasisilla. Ehkä merkittävin vaikutus oppimisen kannalta oli kuitenkin oppimisympäristön avoimuus. Tämä johti myös siihen, että opettajat uusivat luentoaineistojaan ­– ne kun näkyivät myös ohikulkijoille.

Ns. Bolognan mallin mukaiset tutkinnot, työelämätaidot, opintojen sujuvuus, ympärivuotinen sekä ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen ovat opetussuunnitelmien kehittämisen keskiössä.

Bolognassa 90-luvun lopulla Euroopan unionin jäsenmaiden opetusministerit yhdessä hyväksyivät periaatteen yhdenmukaistaa yliopistollinen koulutus luomalla aidosti kaksiosainen tutkintojärjestelmä kolmen vuoden kandidaatti- ja kahden vuoden maisterivaiheineen. Nyt lähes 20 vuoden kypsyttelyn jälkeen on aika rakentaa aidosti laaja-alaisia kandidaatin tutkintoja, joista on sujuvaa jatkaa useisiin vaihtoehtoisiin maisteriohjelmiin. Pääsy maisterivaiheeseen ilman laajoja siltaopintoja houkuttelee opiskelijoita myös muista yliopistoista. Tarvitaan avoimia ja läpinäkyviä opintokokonaisuuksia sekä valintamenettelyjä.

On helppo ennustaa, että muutamassa vuodessa digitaaliset ratkaisut toteuttavat avointa oppimista. Seuraavanlaiset asiat tulevat olemaan arkipäivää: Opiskelupaikkaa harkitsevat toisen asteen opiskelijat tutustuvat sosiaalisen median kautta opintotarjontaan. Näytille asetettavat oppimismateriaalit ja -tavat toimivat yliopiston näyteikkunoina. Koululaiset voivat myös suorittaa opintoja jo ennen yliopistoon tuloaan. Yliopistoon hakijat osallistuvat valintakokeisiin omilta koneiltaan – sähköinen valintakoehan on jo valmistella oikeustieteen yhteisvalintaan. Tavoitteena on päästä pilotoimaan sitä vuonna 2018.  Avoimet oppimisaineistot niin talon sisällä kuin myös korkeakoulujen kesken lisäävät merkittävästi ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista ja monipuolistavat tarjontaa. Ohjausta harjoitusten tekemiseen kotona saadaan verkossa päivystäviltä opettajilta. Sähköisesti tenttimällä osoitetaan osaaminen itselle parhaiten soveltuvana ajankohtana ja parhaiten soveltuvasta paikasta käsin. Nämä kaikki toteutuvat, me valitsemme millä aikataululla.

Ympärivuotinen oppiminen helpottuu, kun kaikki opintotarjonta on avointa tutkinto-opiskelijoille. E-lukukausi on kesätenttien lisäksi myös lisääntyvää kesäopetusta. UEF Summer School täydentää kurssitarjontaa. Avoimen yliopiston ja perusopetuksen tarjonnan yhtenäistäminen lisää entisestään vaihtoehtoja.

Avoimia innovaatioekosysteemejä rakennetaan yliopiston vaikuttavuuden lisäämiseksi. Niissä lisätään vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan, niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Tässä toiminnassa opiskelijoiden osallistuminen on keskeisellä sijalla. Se on tilaisuus opiskelijoille osallistua innovointiin ja kehittää työelämävalmiuksia yhdessä tulevien työnantajien kanssa.

Jaakko_Puhakka_TTY_100x130_3Jaakko Puhakka
Akateeminen rehtori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.