Deus ex machina eli kampusratkaisun jälkinäytös

UEFin hallitus teki 11.4. päätöksen opettajankoulutuksen keskittämisestä Joensuun kampukselle. Sitä edelsi kuukausien selvitystyö, jossa kahdella kampuksella jatkamisen ja keskittämisen etuja ja haittoja punnittiin monista eri näkökohdista. Tämän työn pohjalta UEFin hallitus teki lopulta yksimielisen päätöksen keskittämisen puolesta. Keskeisinä perusteluina olivat itäsuomalaisen opettajankoulutuksen laadun ja vetovoiman parantaminen, tutkimuksen tason nostaminen osana laajempaa tiedeyhteisöä sekä irtaantuminen määräaikaisten erityistukien varassa toimimisesta.

Kuin antiikin draamassa ikään viime viikkoina on nähty eräänlainen jälkinäytös, epilogi, jossa tosin sekä draaman kirjoittajat että näyttelijät ovat vaihtuneet kokonaan toisiin. Heidän viestinsä on ollut päätöksen perustelujen kyseenalaistaminen ja vaatimus päätöksen peruuttamisesta. Erityisen aktiivisesti asialla ovat olleet paikallisten ja alueellisten intressitahojen lisäksi eräiden hallituspuolueiden poliitikot, jotka eivät nyt näytä enää muistavan sitä, mitä ovat hallitusohjelmaan itse olleet mukana kirjaamassa yhtenä tärkeänä tavoitteena: korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen, johon kuuluu mm. toimintojen keskittäminen nykyistä suurempiin ja toiminnallisesti vahvoihin yksiköihin.

Yliopistolain mukaan yliopiston hallituksen päätös kuuluu yksiselitteisesti sen omaan päätäntävaltaan, eikä sitä voida muuttaa millään ulkopuolisten tahojen toimilla. Jälkinäytöksen erikoisimpiin käänteisiin on sisältynyt yrityksiä ”kaupata” Savonlinnan kampuksen toimintoja joko kokonaan tai osina milloin millekin toiselle yliopistolle – ikään kuin ne olisivat jokin kenen hyvänsä myytävissä oleva tuote. Vaatii melkoista mielikuvitusta nähdä sisällöllistä tai muutakaan yhteyttä opettajankoulutuksen ja esimerkiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston koulutusten välillä, mutta sitäkin on tarjottu suunnaksi uudelle kodille Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen lisäksi. Ei tarvitse ihmetellä, että nämä yliopistot eivät kuitenkaan ole olleet innokkaita ryhtymään kaupankäyntiin kolmansien osapuolten kanssa tavarasta, johon myyjillä ei edes ole omistusoikeutta.

Antiikin kirjailijoista varsinkin Euripideen näytelmät huipentuivat yleensä jumalalliseen interventioon, joka sitten ratkaisi inhimillisesti sovittamattoman ristiriidan jollain enemmän tai vähemmän odottamattomalla ja epäuskottavalla juonenkäänteellä. Näyttämön lavasteisiin kuului mekaaninen nosturilaite, jonka avulla jumala tai jumalia laskettiin näyttämölle; siitä tällaisesta interventiosta käytetty termi deus ex machina (’jumala koneesta’). Tässä meidän pikku draamassamme tällainenkin huipennus on nyt nähty, kun itse pääministeri on astunut julkisesti esiin puolustamaan opettajankoulutuksen jatkumista Savonlinnan kampuksella. Juonenkäänteeseen sisältyy tarjous määräaikaisesta rahallisesta erityistuesta. Se olisi juuri sitä, mistä yliopiston hallitus päätöksellään halusi päästä eroon. Määräaikaisten tukien varaan ei vuosien yrityksistä huolimatta ole tähän mennessä voitu – eikä vastedeskään voida – rakentaa riittävän vahvaa pohjaa pitkäjänteiselle opettajankoulutuksen ja siihen liittyvän tutkimuksen kehittämiselle Itä-Suomessa.

filppulaMarkku Filppula
dekaani, filosofinen tiedekunta

 

8 Replies to “Deus ex machina eli kampusratkaisun jälkinäytös”

 1. Se, että Savonlinnan kampuksen lakkauttamisesta on noussut iso melu, on itsessään indikaatio, että päätös ei ehkä sittenkään mennyt oikein. Joka puolella Suomea lakkautetaan parasta aikaa lukuisia koulutuslinjoja, eikä niistä nouse minkäänlaista melua. Ihmiset tietävät sisimmässään, että osa onkin järkevää lopettaa. Barrikadeille on noustu vain Karelia-amk:n musiikin opetuksen ja Savonlinnan OKL:n lopettamisesta. Molempien kohdalla on nähty, että jotakin hyvin toimivaa, elinkykyistä, erityslaatuista ja korvaamatonta ollaan rikkomassa. Puolustajat näkevät menetyksen, joka on kohtuuton ja väärä.

  Markku, valitettavasti luen riviesi välistä empatian puutetta. Et tunnista savonlinnalaisten surua, vaan lyöt jo lyötyä kirjoittamalla: ”[…] perusteluina olivat itäsuomalaisen opettajankoulutuksen laadun ja vetovoiman parantaminen”. Tämähän on valheellinen väite ja sinä tiedät sen hyvin. Savonlinna on aina ollut vetovoimainen opiskelijoiden keskuudessa ja opetus on hyvin laadukasta. Miksi väität valkoista mustaksi?

  On mustavalkoista ajattelua olettaa, että mikäli hallitus vaatii keskittämistä, niin kaikki on sitten keskitettävä. Todellisessa kypsien aikuisten elämässä on harmaan eri sävyjä ja siten hallituskin voi samanaikaisesti ajaa sekä keskittämistä (toimimattomat ja tehottomat rönsyt) että säilyttämistä. Missä tilanteessa pakkokeskittämisen linjasta sitten poiketaan? Silloin kun ratkaisu on väärä. Silloin kun teurastetaan tervettä ja elinvoimaista.

  Mitä tekee tässä tilanteessa viisas ja kypsynyt aikuinen? Kun on näin paljon melua, hän pysähtyy pohtimaan, että onko sittenkin mahdollista että on itse väärässä. Viisaalla on rohkeutta olla väärässä. Viisas näkee yhteisen hyvän.

  Euripideen näytelmiin vetoamalla haluat julistaa, että olet oikeassa, mikäli tahtosi ei Suomen hallituksen väliintulon vuoksi toteutuisikaan. Näytelmien varjolla saat sanotuksi: ”[…] ratkaisi inhimillisesti sovittamattoman ristiriidan jollain enemmän tai vähemmän odottamattomalla ja epäuskottavalla juonenkäänteellä.”

  Kypsä ja viisas ihminen ei poista tätä kommenttia loukkaantuneena, vaan jättää tämän tähän muiden lukijoiden luettavaksi.

 2. Kannattaa ehkä miettiä miksi asiasta on noussut valtakunnallisesti näin suuri kohu! Totta hitossa aiheutuu melua ja asian puolesta taistellaan, sillä päätös on täysin järjetön, itsekäs ja valheellisin perustein tehty! Opettajankoulutus Savonlinnassa on vetovoimaisempi kuin Joensuussa ja tutkimus on laadukasta. Joensuulla taitaa mennä näiltä osin kehnommin, kun yrittää vahvistaa asemaansa keinolla millä hyvänsä. Ehkä kaikkein eniten suututtaa se, että valtion varoin ylläpitämä laitos ilkeää tehdä tempun, joka tulee käsittämättömän kalliiksi yhteiskunnalle, aikana jolloin koulutuksesta muualla joudutaan koko ajan leikkaamaan. Röyhkeyden huippu on vielä hakea valtiolta tukea 35 miljoonaa opiskelija-asuntojen rakentamiseen, kun samaan aikaan savonlinnasta joudutaan varmaankin purkamaan tyhjäksi jäävät. Haluanpa vaan nähdä kuinka vetovoimainen ja laadukas OKL Joensuuhun tulee! Toivottavasti yliopisto kaikessa viisaudessaan päättäisi keskittää kaiken Kuopioon.

 3. “Tässä meidän pikku draamassamme”. Savonlinnan seudulle kyse ei ole pikku draamasta.
  “Keskeisinä perusteluina olivat itäsuomalaisen opettajankoulutuksen laadun ja vetovoiman parantaminen, tutkimuksen tason nostaminen osana laajempaa tiedeyhteisöä sekä irtaantuminen määräaikaisten erityistukien varassa toimimisesta.” Mihin viittaatte? Mitä edistätte? Millä perusteella?
  “Sitä edelsi kuukausien selvitystyö, jossa kahdella kampuksella jatkamisen ja keskittämisen etuja ja haittoja punnittiin monista eri näkökohdista.” Voisitteko kertoa ketä kuultiin, mitkä olivat ne näkökohdat ja mitkä oli punninnan tulokset, faktoihin perustuen.

 4. Ei ole väärin tai noloa toimia KAIKIN mahdollisin tavoin sen puolesta, minkä kokee oikeaksi. Koko Itä-Suomen yliopisto on olemassa VAIN alueellistamisen vuoksi. Entinen Joensuun yliopisto on provinssiyliopisto, joka on synnytetty samoista aluepoliittisista syistä kuin Savonlinnan kampuskin aikoinaan. Savonlinna syntyi vain aiemmin kuin Joensuu. Olisi reilua, jos Savonlinnan lopettamisen syyt kerrottaisiin suoraan ja rehellisesti: halutaan vahvistaa Joensuusta Savonlinnan kustannuksella, ettei Joensuukin joutuisi lakkautettavaksi. Harmi vain, ettei se kaikki innovatiivinen kehitystyö, mitä Savonlinnassa on tehty, tule siirtymään Joensuuhun. Myöskään Savonlinnan vetovoima ei tule siirtymään. Ja Markku tuo antiikin näytelmähöpinä on lähinnä loukkaavaa ja typerää. Meidän savonlinnalaisten kannalta on kyse elämästä ja kuolemasta, ei pelleilystä eikä edes politiikasta. Hienoa, että paikalliset kansanedustajat ovat yrittäneet kaikkensa asiassa.

 5. Arvoisa dekaani Filppula,
  Minun ja monen muun Savonlinnan normaalikoulun oppilaan vanhemman mielestä mainitsemassanne päätöksentekoa edeltävässä pitkässä ja huolellisessa valmistelussa on unohdettu kokonaan normaalikoulun oppilaat ja heidän vanhempansa. Jos kunnan ylläpitämää koulua ollaan lakkauttamassa, seuraa siitä normaali hallintomenettely. UEF ei ole koskaan prosessin aikana kuullut millään tavoin Savonlinnan normaalikoulun oppilaiden vanhempia, vaan me olemme saaneet tiedon yliopiston päätöksestä mediasta. Tämä asettaa kunnan ja valtion koulun oppilaat hyvin epätasa-arvoiseen asemaan. Tiedoksenne, että UEF:n hallituksen päätöksestä 11.4.16 on tehty hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Lisäksi on vaadittu päätöksen täytäntöönpanokieltoa koko Savonlinnan kampuksen osalta.

 6. Yritin jo infotilaisuuksissa saada teistä ja rehtorista irti vedenpitäviä perusteluja päätökselle, mutta en ole vielä tähän päivään mennessä niitä kuullut. Jos ihminen sokeasti uskoo asiaansa, vaikka ulkopuoliset näkevät hänen vain tekevän virheitä, pitäisi jonkun mennä väliin ja herättää tämä ihminen unestaan. Tämä koskee koko yliopiston johtoa ja hallitusta.

  SE tässä eniten on kismittänyt koko ajan että “erillis” sitä “erillis”tätä! Me, Savonlinnan kampus, olemme olleet osa UEF:ia koko ajan ja olisi vaatinut vain selkärankaa tehdä päätös jatkumolle, jonka osa olemme olleet vuosikymmeniä! Itse johdolla on asennevamma, kun ajattelevat Savonlinnan kampusta aina ERILLISENÄ ! Me olemme osa teitä, halusitte tai ette! Ai niin, ilmeisesti ette. Se on aseenteesta kiinni, minulle on aina sanottu, joten asennetta kehiin ja nähkää meidät kiinteänä osana eikä erillisenä!!! Häpeällistä toimintaa koko yliopiston johdolta, valitettavasti. Reetta, Kaisla, Jenni, Eini ovat ilmeisen samanmielisiä kanssani. Allekirjoitan kaiken mitä he ovat edellä kommentoineet. Kertokaa faktoja, älkää mielipiteitä, hyvät herrat. Millä pätevyydellä analyysit ja pohdinnat on tehty, keitä on kuultu, kenen näkemyksiä kyselty, mihin lukuihin perustatte mielipiteenne? Ovatko tiedot vedenpitäviä vai vanhentuneita? Oletteko tutustuneet tuoreeseen turkulaiseen tutkimukseen, jonka mukaan pienikin voi olla tehokas?

  http://www.ksml.fi/paakirjoitus/Suomalaisyliopistot-kest%C3%A4v%C3%A4t-kansain-v%C3%A4lisen-vertailun/770522

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.