Liikennepolitiikalla tiedepolitiikkaa

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR Yhtymän välisen sopimuksen mukaan matkustajaliikenne Joensuusta junilla länteen ja pohjoiseen uhkaa lakata ensi vuoden maaliskuun lopussa, jos maan hallitus hyväksyy valmistellun sopimuksen. Maakunnan keskuskaupunki on jäämässä liikenteellisesti pussinperään. Junalla pääsisi ainoastaan etelän suuntaan. Vajaat kaksi viikkoa sitten julki tullut sopimus junavuorojen lakkautuksista on herättänyt laajaa ärtymystä Pohjois-Karjalassa ja vaatimukset sopimuksen kumoamiseksi ovat enemmän kuin aiheellisia.

Kun matkaa maan itäisestä kolkasta on joka suuntaan paljon, nousevat toimivat liikenneyhteydet arvoon arvaamattomaan. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle on junayhteyksien säilyttäminen erityisesti lännen suuntaan vetovoimaisuutemme kannalta elintärkeä kysymys. Kaupungin imago, asuntotilanne ja toimivat liikenneyhteydet ovat asioita, joita opiskelupaikan valintaa suunnittelevat nuoret pohtivat mielessään. Saavutettavuus on kysymys, joka askarruttaa myös meillä jo opiskelevia, jotka erinäisistä syistä reissaavat opiskelu- ja kotipaikkakuntansa väliä säännöllisesti. Saavutettavuus ei rajoitu ainoastaan opiskelijoihin. Yliopiston tutkimus-, opetus- ja hallintohenkilöstöstä merkittävä osa on junan tuomia ja monen työntekijän perhe asuu toisella paikkakunnalla. Parhaista tutkijoista käydään ankaraa kamppailua yliopistojen kesken enkä toivo, että rekrytointeja Joensuun kampukselle kariutuu huonoihin liikenneyhteyksiin.

Olen tässä raottanut junayhteyksien lakkauttamisen vaikutuksia yliopistolaisen näkökulmasta. Vastaavalla tavalla kärsijän rooliin ovat joutumassa muut Joensuussa ja Pielisen Karjalassa toimivat oppilaitokset, elinkeinoelämä, matkailu ja muut VR:n asiakkaat. Keski- ja Länsi-Suomessa opiskeleville pohjoiskarjalaisille on niin ikään mahdollistettava käynti kotiseudullaan kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin.

Junavuorojen lakkauttamispäätös on pelottava esimerkki, mihin kapea-alainen sektorilähtöinen menoleikkausajattelu voi pahimmillaan johtaa. Päätöksen taloudelliset vaikutukset Pohjois-Karjalan aluetalouteen ovat moninkertaiset matkustajaliikenteen harjoittamisesta aiheutuvaan tappioon nähden. Eri hallinnonalojen välistä vuoropuhelua on syytä tehostaa, jottei yksittäisillä päätöksillä nakerreta pohjaa toisten toimintaedellytyksiltä. Liikenne- ja viestintäministeriö on liikennepoliittisilla ratkaisuillaan vaikuttamassa tiede- ja koulutuspolitiikkaan. Huolestuttavaa asiassa on, että junayhteyksien lakkauttamispäätös sotii räikeästi hallituksen omia arvovalintoja vastaan. Vaikka Pieksämäeltä ja Nurmeksesta körötellään Joensuuhun dieselvetureilla, on raideliikennettä markkinoitu parhaana joukkoliikenteen muotona matkalla kohti vähähiilistä yhteiskuntaa.

harri_siiskonenHarri Siiskonen
dekaani,  yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta