Tukeeko opintotuen muutos yhteiskunnan tavoitteita?

Opintotukijärjestelmään on tulossa muutos 1.8.2016 alkaen. Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon, hän ei voi saada opintotukea toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Rajoitus koskee opintoja, joissa opiskelupaikka on otettu vastaan syyslukukaudella 2016 tai sen jälkeen alkavassa koulutuksessa.

Niin, en kyllä täysin tavoita tämän muutoksen järkevyyttä. Itsekin uran suuntaa elämäni aikana useasti muuttaneena ihmettelen, kuinka voidaan olettaa kaikkien nuorten tietävän parinkymmenen ikävuoden tienoilla koko loppuelämänsä suunnan ja koulutustarpeen. Tavoite on tietysti taustalla hyvä, tehostaa opiskelua ja alentaa kustannuksia, mutta kokonaisvaikutusten arvio vaikuttaa lyhytnäköiseltä.

Negatiivisina seurauksina tästä voivat olla mm. opintolainojen oton kasvu ja valmistuttua mahdolliset lainan takaisinmaksun maksuvaikeudet, jos ei työllistykään, opintotukien nostamattomuus, jos ala ei tunnu omalta, sekä opiskeluaikaisen työssäkäynnin lisääntyminen ja opintoaikojen venyminen, jotta opintotukea ei tarvitsisi epävarmoissa tilanteessa käyttää. Lopputulema voi siis olla jopa päinvastainen, kuin mitä uudistuksella tavoiteltiin.

Kovin harva pääsee opiskelemaan suoraan unelma-ammattiinsa, jossa pysyy kuin tatti eläkkeelle saakka. Ajatus ei kuulosta minusta lainkaan tähän jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön sopivalta. Tämä yhteiskunta kuitenkin nousee tai kaatuu kansalaisten yleisen koulutustason ja monipuolisen osaamisen kautta.

meriläinen tuomo-100x130Tuomo Meriläinen