Älä raivaa raitaa

Metsän hakkuuohjeissa neuvotaan usein, että suuret haavat kannattaa jättää hakkaamatta, koska niistä saatava kantorahatulo on pieni mutta toisaalta haavat ovat monimuotoisuuden kannalta arvokkaita puita. Haapojen jättäminen on kustannustehokasta monimuotoisuuden ylläpitoa.

Metsissä kasvaa toinenkin halpa mutta monimuotoisuudelle arvokas puulaji, nimittäin raita (latinaksi Salix caprea). Kirjallisuuden mukaan raita kasvaa 10–13 metriä korkeaksi puuksi. Tuupovaarassa, jossa kaikki on paremmin, pituuteen pitää lisätä muutama metri. Sopivissa olosuhteissa raita kasvattaa suoran ja oksattoman rungon. Raidan sanotaan elävän 50-vuotiaaksi, tosin 300-vuotiaita raitojakin on tavattu.

Raita on puu

Raita on kaksikotinen hyönteispölytteinen puulaji. Kaksikotisuus tarkoittaa, että emi- ja hedekukat ovat eri puissa. Metsissä on siis setä-raitoja ja täti-raitoja. Raita kukkii yleensä toukokuussa. Raidan mesi ja siitepöly ovat tärkeä ravinnonlähde kimalaisille ja muille pölyttäjille aikana, jolloin metsissä ja pientareilla ei ole vielä muita kukkivia kasveja. Jos alueella on vielä kimalaisia (Tuupovaarassa on muuten tosi paljon kimalaisia), kukkivasta raidasta kuuluu humina, joka johtuu latvuksessa pörräävistä kimalaisista. Raidan vaaliminen on hyvä ja helppo keino ehkäistä pölyttäjäkatoa.

Kukkiva setä-raita

Myös moni muu metsän laji hyötyy raidasta. Raita on ravintokasvi peräti 190 perhoslajin toukalle. Raidan mesi ja siemenet ovat lintujen ravintoa. Elävissä ja kuolleissa raidoissa elää suuri joukko jäärä- ja kääpälajeja.

Raidan kuoressa on mm. salisyyliä ja tanniinia. Salisyylistä saadaan salisyylihappoa, jota voidaan käyttää värjäykseen tai jalostaa aspiriiniksi. Tanniinia voidaan käyttää nahan parkitsemiseen, ja raidan kuorta on käytetty nahan korvikkeena. Nilakerros taas voidaan kuivattaa ja jauhaa jauhoksi, jos männystä tehty pettuleipä alkaa maistua puulta.

Raidan vitsoista voi pajupillien lisäksi tehdä punontatöitä. Puu sopii hyvin mm. huonekalujen ja koriste-esineiden valmistukseen (PuuProffa). Puuaineen väri vaihtelee sopivan hillitysti, minkä vuoksi raitapuusta saa näyttäviä pintoja.

Istutuskoivikon nykyiset pääpuulajit ovat koivu, raita ja kuusi

Tasaikäisessä koivikossa tai männikössä raita muodostaa välikerroksen, joka elävöittää metsänäkymää. Monotonisesta monokultuurista saa eläväisen kerroksellisen metsän, kun antaa sekä raidan että kuusialikasvoksen olla rauhassa. Raidan syysväri on erilanen keltainen kuin koivulla. Ruska-asuinen raitasekametsä tarjoaa metsässä liikkujalle esteettisiä elämyksiä.

Tämän leimikon ennakkoraivaaja – jonka muuten tunnen erittäin hyvin – jätti kaikki raidat ja alikasvoskuuset kasvamaan

Jos sinussa asustaa pieni ennakkoraivaaja, palauta mieliisi, miltä raita näyttää taimena ja pienenä puuna. Jätä seuraavassa ennakkoraivauksessa raidat sahaamatta. Raidan raivuu on yhtä tarpeetonta ja tyhmää kuin alikasvoskuusien kaataminen.

Timo Pukkala