Avainsana-arkisto: palvelunhallinta

Kohti erinomaista palvelunhallintaa

Johdon opaskartta palveluinnovaatioihin ja erinomaisiin palveluihin hanke käynnistyi keväällä 2016.  Hankkeen tavoitteena on lisätä palvelujohtamisen ja palveluinnovoinnin osaamisen avulla tuottavuutta  ja  työhyvinvointia  Pohjois-Savon alueen  palveluorganisaatioissa.

MARS-hanke liittyy Itä-Suomen yliopiston uudessa strategiassa digitaaliseen kulttuuriin liittyvään tutkimukseen. Digitalisoituneessa yhteiskunnassa helppokäyttöisillä ja luotettavilla IT-palveluilla on merkittävä rooli liiketoimintapalveluiden taustalla. IT-palveluiden tuottamiseksi tarvitaan osaavaa ja motivoitunutta palveluhenkilöstöä, vakaata palveluinfrastruktuuria ja tehokkaita IT-palvelunhallintaprosesseja. Itä-Suomen yliopiston IT-palvelunhallintatutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta helposti sovellettavaa tietoa ja osaamista yritysten IT-palveluiden ja IT-palvelunhallintaprosessien kehittämisen tueksi.

Hankkeen puitteissa on järjestetty useita koulutuksia hankkeen keskeisiin teemoihin liittyen. Kevään koulutuksissa käsiteltiin mm.  palvelukulttuuria ja muutosjohtamista. Syksyn edetessä järjestetään   koulutusta proaktiiviseen palvelunhallintaan liittyen. Ennakoimisen merkitys myös palveluorganisaatiossa korostuu, kun halutaan varmistaa erinomainen asiakaskokemus.

Blogissamme kirjoitamme palvelunhallintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista, käsittelemme tuoreita artikkeleita aiheeseen liittyen ja pyrimme siihen, että saamme aikaan positiivista synergiaa blogin lukijoissa.

Blogia ylläpidetään hankkeen aikataulun mukaisesti 31.12.2017 asti.

Tuottavuutta ja työniloa!

Henri Lindström