MARS-hankkeen loppusanat

MARS-hanke oli hankkeen toteuttajien mielestä onnistunut kokonaisuus ja kaikki hankesuunnitelmassa mainitut toimenpiteet on saatu toteutettua hankkeen aikana. Hankekoulutuksista saatu palaute on ollut erinomaista ja kurssipalautteen yleisarvosanat ovat olleet välillä 4,3-4,6 (arvosteluasteikko 1-5, jossa 5 erinomainen). Hankkeessa havaittiin tarpeita jatkohankkeille muun muassa digitaalisten palveluiden osaamisen kehittämiseen, Internet of Things –teknologioita käsittelevään tekniseen koulutukseen ja pilvipohjaisten tehtävänhallintasovellusten käyttöönottoon. Hankkeen kootut tulokset ovat luettavissa nettisivuilta tulokset-osiosta.

Yritykset ovat antaneet hyvin positiivista palautetta MARS-hankkeen palvelunhallinnan piloteissa tehdystä työstä. On tärkeää, että hankekoulutusten lisäksi tuloksia pystytään hyödyntämään yrityksissä pilotointien avulla, koska koulutuksista saatu tieto ei välttämättä leviä koulutukseen osallistuneelta henkilöltä eteenpäin yrityksen sisällä arjen kiireessä.

Hanketoimijan omasta näkökulmasta voimme todeta, että hankkeen aikana järjestetyt kurssit tarjosivat ainutlaatuisen tilaisuuden oppia menetelmiä oman työn tehostamiseen ja työn organisointiin (Työhyvinvointia ja tuottavuutta), muutoksiin suhtautumiseen positiivisemmin (Muutoksenjohtaminen palvelunhallinnassa), turhan kiireen vähentämiseen ennakoinnilla ja paremmalla suunnittelulla (Proaktiivinen ja ennakoiva palvelunhallinta) sekä kasvattaa palvelujohtamisen osaamista syvemmälle tasolle (ITIL Palvelun jatkuva parantaminen, Palvelutuotanto, Palvelustrategia, Palvelutransitio, palvelunhallinnan perusteet).

Tässä vaiheessa haluaisimme kiittää päärahoittajaa ELY-keskusta mahdollisuudesta toteuttaa tämä projekti ja hyvistä ohjeistuksista ja tuesta matkan varrella. Kiitokset kaikille hanketta rahoittaneille yrityksille ja hanketoimenpiteisiin osallistuneille henkilöille. Suuret kiitokset pilotointeihin osallistuneille yrityksille mielenkiintoisista ja haastavista piloteista ja mahdollisuudesta kehittää meidän palvelunhallinnan tietotaitoa. Kiitokset kouluttajille hienosti valmistelluista koulutuksista ja käytännönläheisistä esimerkeistä. Lopuksi lämpimät kiitokset teille, jotka osallistuitte hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseen.

Matkamme hanketyöntekijöinä ei pääty tähän, vaan uusi TUPLA-hanke (Tuottavuutta ja Digitaalisia Palveluita Liiketoiminnan Avuksi ) starttaa käyntiin 1.1.2018. TUPLA-hankkeen tarkoituksena on lisätä Pohjois-Savon alueen yritysten digitaalista osaamista palvelujohtamisen alueella.

Haluamme toivottaa rauhallista joulua ja onnea sekä menestystä tulevalle vuodelle 2018!

Henri Lindström  & Marko Jäntti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *