Akvaattisen ekotoksikologian käytännön töitä laboranttiharjoittelijan silmin

Kun aloitin harjoittelun, oli käynnissä matokoe. Kokeessa tutkittiin, miten erilaiset pohjasedimenttien fullereenipitoisuudet vaikuttavat harvasukasmatoihin. Kokeeseen liittyi työtehtävinä mm. veden pH-mittausta ja happipitoisuuden mittausta. Myös näytteiden pohjasedimentin pH:ta mitattiin. Jos veden pH oli matopurkeissa liian alhainen, niiden vesi piti vaihtaa.

Harvasukasmatokoe eri fullereenipitoisuuksilla.
Harvasukasmatokoe eri fullereenipitoisuuksilla.

Ennen kuin aloitettiin uusi matokoe, leikattiin harvasukasmatoja kahtia. Hännät säästettiin seuraavaan kokeeseen. Ennen kuin fullereenisuspensio oli lisätty pohjasedimenttiin, suspension pitoisuus oli tarkistettu UV/Vis-spektrometrilla. Matokokeeseen tehtiin myös keinotekoista makeaa vettä. Siihen tarvittiin magnesiumsulfaatti-, kalsiumkloridi-, kaliumkloridi-ja natriumkarbonaattiliuoksia sekä milliQ –vettä. Näitä kaikkia lisättiin suureen pulloon ja sekoitetaan magneettisekoittajalla. Liuoksen pH mitattiin ja säädettiin.

Matokokeessa madot laitettiin purkkeihin, jossa on pohjalla sedimenttiä ja kvartsihiekkaa ja niiden yläpuolella keinotekoista makeaa vettä. Purkkien sedimentteihin on lisätty kolmea eri fullereenipitoisuutta. Sedimentti oli otettu järven pohjalta. Purkkeja oli hapetettu yön yli. Kaikkiin purkkeihin lisättiin 10 matoa. Madot saivat olla purkeissa kaksi viikkoa, eikä niitä hapetettu. Matopurkkien pH-arvoja ja happipitoisuuksia mitattiin kokeen aikana. Näytepurkeista kerättiin myös pellettiä useaan kertaan. Pelletit suodatettiin ja niiden paino mitattiin. Kun kaksi viikkoa oli kulunut, seuloimme matopurkkien madot. Mittasimme iltapäivällä kaikkien matopurkkien matojen painon ja laitoimme ne koeputkiin suolaliuokseen. Koeputket laitettiin pakastimeen.

Pellettien suodattaminen.
Pellettien suodattaminen.

Ekotoksikologian kasvatushuoneessa kasvatetaan kirppuja, harvasukasmatoja ja surviaissääskiä. Niitä ruokitaan kolmesti viikossa. Kirppualtaiden vedet vaihdetaan kerran viikossa. Myös muiden eläinten altaiden vedet vaihdetaan kerran viikossa.

Harvasukasmatojen kasvatusallas.
Harvasukasmatojen kasvatusallas.

Vesikirpuilla tehtiin toksisuuskokeita. Ensin tehtiin akuutteja toksisuuskokeita. Fullereenisuspensio suodatettiin ja sen pitoisuus mitattiin UV/Vis-spektrometrilla. Sitten tehtiin akuutti toksisuuskoe, jossa käytettiin toisena altistavana aineena fullereenia. Sitten aloitettiin kemikaalien yhteisvaikutuksia tutkiva pitkäaikainen toksisuuskoe vesikirpuilla. Kyseessä on lisääntymiskoe. Kokeessa voidaan tutkia useita vesikirppusukupolvia ja niiden jälkeläistuotantoa, sukupuolijakaumaa ja emokirppujen kokoa. Vesikirppujen sukupuolta tutkitaan mikroskoopilla. Pitkäaikainen toksisuuskoe on vielä kesken. Vesikirppujen toksisuuskokeet liittyvät erään opiskelijan pro gradu -tutkimukseen.

Vesikirppuja käytetään kemikaalien toksisuuden arvioinnissa, tässä tutkitaan vaikutuksia lisääntymiseen.
Vesikirppuja kemikaalien toksisuuden arvioinnissa.

Tein harjoittelun lopuksi kaksi näyttöä:

  1. Fullereenisuspension pitoisuusmääritys UV-Vis-spektrometrillä
  2. Vesikirppujen sukupuolijakauman ja emojen pituuden määritys kemikaalien yhteisvaikutuksia tutkivassa pitkäaikaiskokeessa

Teksti ja kuvat Päivi Hämäläinen

Onnittelut myös Päiville hyvin suoritetuista tutkinnonosista!

Schooling lab assistants – a new perspective to lab work

This fall we have two lab trainees, Risto and Päivi, working in our group. They are studying in North Karelia Adult Education Centre to become laboratory technicians. The education includes both lessons in the college and practical training in work places. Students have to pass altogether six working exams; in laboratory field this means exams in basic lab work, organic chemistry, analytical chemistry, and bioanalytics, and two optional exams among own interests and possibilities in workplace. Our lab offers training in basic lab work, analytical and environmental chemistry, and biotechnical applications as well.

During their training period, students are working as a part of our group doing everyday lab works learning new methods and deepen their occupational skills. On the other side, they bring new sights and ideas enriching the workplace. Another benefit is that supervising forces you to think your work thoroughly: how and why different stages in the work are done. It is observing your own manages by another’s eyes. In the best case, interaction with students produce new and practical methods. I hope that those moments are great for students, too.

Our old, rather shaky and bulky experiment system (left), and new, compact setup (right) developed by Risto.
Our old, rather shaky and bulky experiment system (left), and new, compact setup (right) developed by Risto.

An important goal for students is to pass work exams during the practical training. Thus, we need to plan “work-packages” for chosen exams. This is a bit difficult part, because many criteria set by the college must be fulfilled for each exam, and the work must be included in the everyday lab work at the same time. In the best situation in exam, students just do their daily work under appraisers’ observing, and then their performance is evaluated.

In the exam, there are three appraisers representing both college and workplace. They observe student’s work and ask questions, and finally have a meeting to decide the grade; exciting and interesting event overall.

We have already organized Risto’s exams. Everything went great! Let pictures tell more:

1) Artificial freshwater for Kristiina’s experiment is under preparing, 2) Risto was asked to calculate some concentrations, 3-4) Doing toxicity test is painstaking job, 5) Centrifuging and telling about the equipment, 6) Observations are booked through the exam day, 7) Going to the evaluation meeting, 8) Finally it’s over!
1) Artificial freshwater for Kristiina’s experiment is under preparing, 2) Risto was asked to calculate some concentrations, 3-4) Doing toxicity test is painstaking job, 5) Centrifuging and telling about the equipment, 6) Observations are booked through the exam day, 7) Going to the evaluation meeting, 8) Finally it’s over!

Congratulations for Risto for his great work!

Text and pictures by Kukka Pakarinen