Suomen Akatemian deadline lähestyy – oletko valmis?

On se aika vuodesta, jolloin tutkijat istuvat tietokoneidensa ääressä hakemassa rahoitusta tuleville vuosille. Meidän alalla kiihkein hakuaika on syys-lokakuussa. Säätiöiden hakuaikojen päätyttyä ei ehtinyt levätä, sillä Suomen Akatemian deadline häilyy jo nurkan takana.

Postdoc-tutkija Krista täyttää ensimmäistä kertaa tutkijatohtoreille asetetun liikkuvuusehdon (väitöksen jälkeen min. 6 kk työkokemusta muualla kuin siellä, missä väitöskirja on suoritettu). Tämä tarkoittaa sitä, että nyt on ensimmäinen mahdollisuus hakea omaa tutkimusrahoitusta Akatemiasta.

 

Miten käytännön työ on eronnut tähänastisesta säätiörahoituksen hakemisiesta:

    • Laajuus. Ei ole helppoa kirjoittaa 15 sivua tieteellisen tarkkaa asiaa niin, että teksti pysyy ymmärrettävänä, selkeänä, johdonmukaisena ja mielenkiintoisena.
    • Budjetti. Kolmivuotisen projektin budjetti on selvästi suurempi kuin aiemmissa hakemuksissani. Kokonaiskustannusmalli tuo myös omat kiemuransa budjetin suunnitteluun. Huolellinen budjetin valmistelu kannatti, talousosaajamme hyväksyi budjettini ensi yrittämällä.
    • Ajankäyttö. Tutkimussuunnitelman, budjetin ja liitteiden (kutsu ulkomaiselta yhteistyökumppanilta, CV, julkaisuluettelo, aineistonhallintosuunnitelma) valmistelu on hidasta. Onhan kaikki tiedostot nimetty oikein ja onko asiakirjojen asettelu ja kieliasu johdonmukaista?
    • Moniulotteisuus. Tutkimuksen ydinkysymysten lisäksi mietinnässä on kansainvälinen merkittävyys, uutuusarvo, merkitys tiedemaailman ulkopuolella, tasa-arvon ja kestävän kehityksen huomioiminen, omat ja yhteistyökumppaneiden valmiudet, tutkimuksen riskit, vaikutukset urakehitykseen, tieteen avoimuuden kehittäminen.

 

Hakemuksen kirjoittaminen onnistuu Kiinastakin!

 

Tämä ensimmäinen hakukierrokseni on opettanut jo paljon uutta! Kun tutkimussuunnitelmaa joutuu miettimään niin monesta näkökulmasta, kirkastuu tutkimuksen tarkoitus ja kulku itsellekin päivä päivältä paremmin.

Vielä on viikko aikaa hioa ja parantaa. Tsemppiä kaikille kanssahakijoille!

Teksti ja kuvat: Kristiina Väänänen